<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> ྨáͧѹ </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <FONT COLOR=RED>
    Hello World, ྨáͧѹ<BR>
    </FONT>
    <FONT COLOR=GREEN>
    Hello World, ྨáͧѹ<BR>
    </FONT>
    <FONT COLOR=BLUE>
    Hello World, ྨáͧѹ<BR>
    </FONT>
    <FONT COLOR=VIOLET>
    Hello World, ྨáͧѹ<BR>
    </FONT>
    <FONT COLOR=YELLOW>
    Hello World, ྨáͧѹ<BR>
    </FONT>
</BODY>
</HTML>

Ѿ

Hello World, ྨáͧѹ
Hello World, ྨáͧѹ
Hello World, ྨáͧѹ
Hello World, ྨáͧѹ
Hello World, ྨáͧѹ

͸Ժ¤

<FONT COLOR=""> 繤觷˹Ѻѡ÷ྨ
</FONT> 繤觻Դͧѹ

շö Blue, White, Red ͨյŢҹ 16
#66FFFF, FFFF99, FFCCFF 繵