หลังจากที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแบบสอบถามมาพอสมควรแล้ว ในบทนี้คุณจะได้พบกับตัวอย่างแบบสอบถามที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งในแบบสอบถามนี้จะเป็นการนำเอา INPUT TYPE ชนิดต่างๆ มาผสมกันเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ... ดู Source Code


Name : ชื่อ-นามสกุล

Email : ที่อยู่อีเมล์ของคุณ

คุณอายุเท่าใด:
10-25 ปี    26-30 ปี    31-50 ปี    > 50 ปี   

คุณใช้เว็บเบาส์เซอร์รุ่นใด:
Netscape Navigator 3.0 หรือสูงกว่า
Internet Exprolor 3.0 หรือสูงกว่า
Opera 3.0 หรือสูงกว่า
อื่นๆ / ไม่ทราบ

คุณใช้ Modem รุ่นใด:
14.4 Kbps
28.8 Kbps
33.6 Kbps
56.0 Kbps

คุณคิดว่าเว็บไซท์ของชมรมเว็บเพจไทย เป็นอย่างไร:
พอใช้ได้ (ควรปรับปรุง)
จัดว่าดี (แต่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น)
ดี (ขอให้รักษาความดีนี้ไว้)

ความเร็วในการเข้าถึง/แสดงผลเว็บเพจ ของชมรมเว็บเพจไทย
ช้ามาก
พอทนไหว
ก็เร็วดี
เร็วมาก

หัวข้อใดที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทะเบียนรายชื่อสมาชิก
แนะนำเว็บเพ็จใหม่
วิชาการ/บทความ
บริการสมาชิก
ตำหนักเพลงไทยเดิม

คำแนะนำ/เสนอแนะ/ติชม: (เพื่อการปรับปรุงเว็บไซท์ครั้งต่อไป)