ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำแบบสอบถามที่มีการตรวจสอบข้อมูลในช่อง "Name", "Email" และ "Comment" ก่อนทำการส่ง ข้อมูล หากข้อมูลทั้ง 3 ช่องดังกล่าวไม่มีการกรอกข้อมูล หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็จะมีคำเตือนขึ้นมาแจ้งให้ทราบ ตัวอย่างที่นำมาแสดง คุณสามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที กับทุก Server เพราะ แบบสอบถามนี้ไม่ได้ใช้ CGI Script ครับ ใช้เพียง HTML ธรรมดาร่วมกับ JavaScript เล็กน้อย สำหรับการทดสอบ ให้คุณลองคลิ๊กที่ปุ่ม "ส่งคำแนะนำ" โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ จะพบว่ามีคำเตือนขึ้นมาทันที


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การตรวจเช็คข้อมูลในแบบสอบถามก่อนทำการส่ง</TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function checklist(form) {
if (form.name.value == "")
alert("กรุณาใส่ชื่อของคุณด้วยครับ!");
else {
if (form.email.value == "" ||
form.email.value.indexOf('@', 0) == -1)
alert("กรุณาใส่ที่อยู่อีเมล์ให้ถูกต้องด้วยครับ!");
else {
if (form.comment.value == "")
alert("กรุณาใส่คำแนะนำหรือติชมด้วยครับ!");
else {alert("ขอขอบคุณที่ได้กรุณาให้เกียรติครับ คุณ"+form.name.value);
document.regform.submit();
parent.main.Memname = form.name.value;}
}
}
}
-->
</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>
<FORM NAME="regform" METHOD="POST" ACTION="mailto:your@email" ENCTYPE="text/plain">
      Name: ชื่อ-นามสกุล<BR> <INPUT TYPE="text" NAME="name" SIZE="30"><BR>
      E-mail: ที่อยู่อีเมล์ของคุณ<BR> <INPUT TYPE="text" NAME="email" SIZE="30"><BR>
      คำแนะนำ/เสนอแนะ/ติชม: (เพื่อการปรับปรุงเว็บไซท์ครั้งต่อไป)<BR>
      <TEXTAREA NAME="comment" COLS="50" ROWS="5" WRAP="virtual"></textarea><P>
      <INPUT TYPE="button" VALUE="ส่งข้อมูล" onClick="checklist(this.form)">
      <INPUT TYPE="reset" VALUE="ลบพิมพ์ใหม่">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์ที่ได้

Name : ชื่อ-นามสกุล

E-mail : ที่อยู่อีเมล์ของคุณ

คำแนะนำ/เสนอแนะ/ติชม: (เพื่อการปรับปรุงเว็บไซท์ครั้งต่อไป)

อธิบายคำสั่ง

FORM NAME="regform" กำหนดชื่อ regform ให้กับแบบสอบ เพื่ออ้างถึงโดย JavaScript
INPUT TYPE="button" การสร้างปุ่มคำสั่งชนิดพิเศษ เพื่อใช้งานร่วมกับ JavaScript
onClick="checklist(this.form)" เรียกใช้ ฟังก์ชั่น "checklist" ใน JavaScript เมื่อมีการคลิ๊กที่ปุ่ม "ส่งข้อมูล"