เปิดโปรแกรม Notepad และเริ่มต้นกันด้วย การพิมพ์ข้อความตามผมดังนี้

<HTML>
</HTML>

แต่ละข้อความที่พิมพ์มานี้เราเรียกมันว่า แท็ก (Tag) ซึ่งแท็กแรก เป็นแท็กที่ใช้บอกว่าเป็นการเริ่มต้นเอกสาร และต่อมาก็คือแท็กที่ใช้บอกจุดสิ้นสุด การกำหนดว่าแท็กใด เป็นแท็กสิ้นสุด สามารถทำได้โดยการใส่เครื่อง หมาย "/" ไว้ที่หน้าแท็ก เป็นส่วนใหญ่, แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกแท็ก จำเป็นจะต้องมีแท็กปิดเสมอไป

เมื่อเรานึกถึง "แท็ก" ก็เหมือนกับว่า เราได้พูดคุยกับ โปรแกรมเบราส์เซอร์ หรือไม่ก็ เป็นการ บอกรายละเอียด ให้กับมัน แล้วอะไรละที่คุณบอก สิ่งแรกก็คือ "นี่คือการเริ่มต้นเอกสาร <HTML> และสิ่งต่อมาก็คือ "นี่คือการสิ้นสุดเอกสาร" </HTML> เมื่อมาถึงตรง นี้แล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือเริ่มใส่แท็กอื่น ๆ เข้าไปอีก

ในเอกสาร HTML โดยทั่วไปมักจะต้องมีแท็ก HEAD เพื่อกำหนดรายละเอียดในส่วนหัวของเอกสาร

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
</HTML>


และรายละเอียดแรกที่เราจะใส่ไว้ในส่วนหัวของเอกสาร (อยู่ระหว่างแท็ก HEAD) ก็คือ แท็กไตเติ้ล TITLE ซึ่งก็คือชื่อเรื่องนั่นเอง

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
</HTML>

และต่อมาก็คือแท็ก BODY ซึ่งเป็นแท็กที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะต่อไปรายละเอียดต่างๆ ใน เอกสารของเราจะถูกใส่ไว้ภายในแท็กนี้

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>


อ้อ, และอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำกันก็คือ, ใส่ชื่อหรือไตเติ้ลให้กับเอกสาร

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน!</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

บันทึก ข้อมูลที่พิมพ์มาทั้งหมดโดยเลือก File / Save as แล้วตั้งชื่อเป็น page1.shtml
สำหรับผู้ใช้ windows เวอร์ชั่น 3.11 ให้ตั้งชื่อเป็น page1.htm

ขอแสดงความยินดี! ที่คุณสามารถมีเว็บเพจเอาไว้อวดคุณพ่อคุณแม่หรือคนอื่น ๆ ได้แล้ว! และคุณก็สามารถที่ จะอัพโหลดมันไปไว้ที่เครื่องเซริฟเวอร์เพื่อแสดงให้คนทั้งโลกได้ดูผลงานของคุณคุณสามารถดับเบิ้ลคลิกบนไอคอน เพื่อดูผลงานของคุณ ซึ่งสิ่งที่คุณเห็นจะเป็นเพียงหน้าว่างเปล่า แต่มันก็คือเอกสาร HTML ขั้นตอนต่อไปก็คือเริ่มต้นใส่สิ่งต่าง ๆ ลงไปในเว็บเพจ

ก่อนที่จะข้ามไปเรียนรู้ในบทต่อไป มีสิ่งจำเป็น 2 ประการที่คุณจะต้องเตรียมก็คือ ประการแรก คุณจะต้องเตรียมข้อมูล พอคร่าว ๆ ว่าเว็บเพจของคุณควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และประการที่สองก็คือคุณต้องจำองค์ประกอบพื้นฐานของ เอกสาร HTML ในบทนี้ให้ดี