Content | Web Board | Home|Tip 1 | Tip 3 |

 
Flash Buton  
Example Click Test    
Flash Button ก็คือปุ่มที่ได้ทำการสร้างจากโปรแกรม Flash มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Flash เลยแม้แต่น้อย เพราะโปรแกรม  
นั่นเองแล้วนำมาใส่ใน DreamWeaver โดยใช้คำสั่ง Insert DreamWeaver ได้รวมเอาความสามารถของโปรแกรม Flash  
Flash ซึ่งเป็น Plugin ดังนั้นผู้ที่สามารถทำปุ่ม Flash ได้นั้น เข้ามาไว้ใน DreamWeaver ให้เราสามารถเรียกใช้งานได้เลยใน  
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ และสามารถสร้างสรรค์งานในโปร รูปแบบของปุ่มสำเร็จรูป และยิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถปรับขนาด  
แกรมFlash ได้เป็นอย่างดี แต่ใน Dream4 เราสามารถใช้งาน เปลี่ยนสีพื้นให้เข้ากับสีพื้นของเรา และเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นไปตาม  
Flash Button ได้โดยเราไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเอง และไม่ ที่เราต้องการได้อีกด้วย ดังได้เห็นจากตัวอย่างด้านบน  
     
ขั้นตอนการสร้าง Flash Button    
1. สร้างไฟล์งานขึ้นมา และเลือกที่ที่ต้องการใส่ปุ่ม Flash    
2.ให้มาที่ Object เลือกให้เป็นคำสั้ง Common เลือกที่ปุ่ม Insert Flash Buton  
   
3.ภายใน Dialogbox จะประกอบไปด้วย    
3.1 Sample : แสดงตัวอย่างที่เลือกจาก Style    
3.2 Style : สามารถเลือกปุ่มได้ตามต้องการและสามารถทดสอบได้โดยคลิกที่ตัวอย่างจากช่อง Sample  
3.3 Button : ตัวอักษรที่จะกำหนดให้กับปุ่ม Flash ให้ทดลองพิมพ์คำว่า Test  
3.4 Font : เลือก Font ของตัวอัการตามที่ต้องการ  
3.5 Size : กำหนดขนาดของตัวอักษรให้เลือก Size 13  
3.4 Link : กำหนดเป้าหมายให้กับปุ่มว่าต้องการให้ลิงค์ไปที่ใด  
3.5 Target : กำหนดให้ทำการเปิดหน้า Window ใหม่ตามที่เรากำหนด ถ้าไม่ระบุค่าโปรแกรมจะใช้ค่า Defualt ของโปรแกรม  
3.6 BgColor : สำคัญมากในการทำปุ่มให้กลมกลืนกับพื้นหลังของเราให้กำหนดให้เป็นสีเดียวกับพื้นหลัง
3.7 Save As : กำหนดชื่อให้กับปุ่ม และกำหนดที่อยู่ของไฟล์
4. คลิก Apply และ คลิกปุ่ม Ok  
เพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ่มที่มีลูกเล่นไว้ในเวบของเรา แต่อย่าลืมที่จะส่งไฟล์ของปุ่มที่ได้สร้างไว้ไปยัง Server ด้วยเพราะว่าปุ่มที่เราสร้างก็คือ  
Plugin Flash นั้นเอง  
! หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดขั้นตอนใดให้ฝากคำถามไว้ที่ Web Board และจะทำการตอบให้ไปทาง E-mail ^-^