การกำหนดค่าต่างๆ
การกำหนด Frame
การจัดรูปแบบตัวอักษร
การทำงานกับตาราง
การใช้Layer
การกำหนด Link
การกำหนดLinkในหน้าเดียว
การทำRollover
การทำ TimeLine
การสร้างForm
การแทรกเสียง
การจองพื้นที่บนWebเพื่อ-
แสดงผลงาน
การUpload
การแทรกFlashText
การแทรกFlash Button
การใช้ TimeLine