การแทรกภาพตัดปะหรือรูปภาพ จาก Clip Gallery หรือแทรกรูปหรือภาพจากการสแกนที่นำเข้า มาจากโปรแกรม และแหล่งที่มาอื่น เมื่อแทรกภาพตัดปะแล้วสามารถแปลงภาพเป็นวัตถุรูปวาดและใช้ตัวเลือก บนแถบเครื่องมือ การวาด เพื่อแก้ไขวัตถุ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนตัวเติมหรือสีของเส้น การจัดเรียงชิ้นส่วนใหม่ หรือ การรวมภาพ เมื่อเลือกภาพ แถบเครื่องมือ รูปภาพ จะปรากฎพร้อมเครื่องมือ ที่สามารถใช้ตัดภาพ เพิ่มเส้นขอบให้กับ ภาพ หรือปรับแต่งความสว่างและความคมชัด ถ้าแถบเครื่องมือ รูปภาพ ไม่ปรากฎ คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ภาพ จากนั้นคลิก แสดงแถบเครื่องมือรูปภาพ

การแทรกรูปภาพจาก Clip Gallery
การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม
การเปลี่ยนขนาดรูปภาพ
การปรับแต่งรูปภาพ
การใช้เครื่องมือรูปวาด
การวาดรูปร่างอัตโนมัติ
การเคลื่อนย้ายรูปภาพ
การประดิษฐ์ตัวอักษร
การปรับแต่งรูปแบบการประดิษฐ์ตัวอักษร
ใบงาน :12: , :13: , :14:, :15: , :16:
        การแทรกรูปภาพจาก Clip Gallery มีขั้นตอนดังนี้
   การแทรกรูปภาพจะต้องวางตัวชี้เมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกรูปภาพก่อน
1. คลิกคำสั่ง แทรก
2. คลิกคำสั่ง รูปภาพ
4. คลิกคำสั่ง ภาพตัดปะ จะปรากฎกรอบโต้ตอบของคำสั่ง
5. เลือกภาพที่ต้องการ
6. คลิกปุ่ม Insert รูปภาพจะมาปรากฎที่เอกสาร


 

     การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม มีขั้นตอนดังนี้
  การแทรกรูปภาพจะต้องวางตัวชี้เมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกรูปภาพก่อน
1. คลิกคำสั่ง แทรก
2. คลิกคำสั่ง รูปภาพ
3. คลิกคำสั่ง จากแฟ้ม จะปรากฎกรอบโต้ตอบของคำสั่ง
4. คลิกเลือกเครื่องขับ และแฟ้มภาพ ที่ต้องการแทรก
5. ดูภาพตัวอย่างจากกล่องด้านขวา
6. คลิกปุ่ม Insert รูปภาพจะมาปรากฎที่เอกสาร

ย้อนกลับ

            การเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปภาพ
1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเป็นการกำหนดว่าจะมีการทำงานรูปภาพนี้ ภาพจะปรากฎกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบ และตรงกึ่งกลางของด้านทั้ง 4 ด้านจะปรากฏ
จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ
2. นำตัวชี้เมาส์ไปวางที่จะสี่เหลี่ยมดังกล่าว รูปตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ทางซ้ายและขวา ถ้านำวางตัวชี้เมาส์ไปวางด้านข้างของ กรอบสี่เหลี่ยมตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนรูปเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายและขวา
3. กดเมาส์ค้างไว้ที่สี่เหลี่ยมมุมใด มุมหนึ่งของรูปภาพแล้วลากเพื่อทำการย่อ - ขยาย ถ้าต้องการ ย่อ - ขยาย
รูปให้ได้สัดส่วนกันให้กดแป้น Shift ในขณะที่ลากเมาส์ด้วย
     การวางตัวชี้เมาส์นั้น ถ้าวางไว้ทางด้านขวา คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากตัวชี้เมาส์ไปทางขวาจะปรากฎเส้นประ แสดงแนวการขยายของกรอบรูป
เมื่อปล่อยเมาส์ รูปจะขยายในแนวนอน แต่ถ้าวางตัวชี้เมาส์ไว้ที่กรอบสี่เหลี่ยมทางด้านล่าง คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากตัวชี้เมาส์ไปทางด้านล่าง
จะปรากฎเส้นประ แสดงแนวการขยายของกรอบรูป เมื่อปล่อยเมาส์ รูปจะขยายในแนวตั้งคือสูงขึ้น


               การแก้ไขรูปภาพ
     การแก้ไขรูปภาพสามารถทำได้โดยแถบเครื่องมือรูปภาพ เรียกแถบเครื่องมือรูปภาพได้จาก มุมมอง => แถบเครื่องมือ = > รูปภาพ

     ในการแก้ไขรูปภาพจะต้องเลือกภาพที่ต้องการจะแก้ไข แล้วคลิกที่รูปภาพเพื่อกำหนดพื้นที่ทำงานก่อนทุกครั้ง

  การตัดคำ ลักษณะการตัดคำแบ่งออกเป็น
    - จัตุรัส
    - แน่น
    - มองผ่าน
    - ไม่มี
    - ด้านบน & ด้านล่าง


         การเปลี่ยนสีของรูปภาพ
   คลิกเลือก จะปรากฎระดับสี
    - อัตโนมัติ
    - ระดับสีเทา
    - ขาว & ดำ
    - ลายน้ำ


       การเพิ่มและลดความคมชัดของรูปภาพ
      คลิกเลือก ( ต้องทำการเลือกพื้นที่ทำงานก่อนปรับแต่งรูป) แล้วสังเกตความคมชัดของรูปจะเปลี่ยนไป คลิกจนกว่าจะพอใจ

       การเพิ่มและลดความความสว่างของรูปภาพ
      คลิกเลือก ( ต้องทำการเลือกพื้นที่ทำงานก่อนปรับแต่งรูป) แล้วสังเกตความสว่างของรูปภาพ คลิกจนกว่าจะพอใจ

ย้อนกลับ

                       เครื่องมือรูปวาดประกอบด้วย

คำสั่งรูปวาด เลือกวัตถุ
หมุนอิสระ เส้น
ลูกศร สี่เหลี่ยม
รูปไข่ กล่องข้อความ
แทรกข้อความศิลป์ เติมสีพื้น
เติมสีเส้น เติมสีตัวอักษร
ลักษณะเส้น ลักษณะเส้นประ
ลักษณะลูกศร เงา
3 มิติ    

 

     การพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ

1. คลิก ที่ไอคอน ( กล่องข้อความ )
2. คลิกพื้นที่ ที่ต้องการสร้างกล่องข้อความ  จากนั้นพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ
3. เอาเส้นขอบออก โดยการดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความ เลือกสีเส้นแบบไม่มีเส้น


            การประยุกต์ รูปร่างอัตโนมัติกับกล่องข้อความเข้าด้วยกัน

1. วาดรูปร่างอัตโนมัติตามต้องการ
2. คลิกปุ่ม
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ และปรับแต่งให้สวยงาม

     การซ้อนรูปภาพ
  

         จะสังเกตเห็นว่านกบินอยู่หลังต้นไม้ ต้องการทำให้นกบินอยู่หน้าต้นไม้ทำได้โดยการ
    **คลิกเมาส์เลือก นก ให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูป แล้วคลิกเลือก คำสั่ง นำไปไว้ข้างหน้า
    **ถ้าคลิกเมาส์เลือก ต้นไม้ ให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูป แล้วคลิกเลือก คำสั่ง ย้ายไปข้างหลัง


    การใส่สีพื้นและเส้น
     เลือกเครื่องมือบนแถบเครื่องมือ รูปภาพ เลือก  จะปรากฎกรอบโต้ตอบกำหนดรูปแบบของวัตถุ เลือกเติมสีที่ต้องการแล้วกด
ปุ่ม ตกลง

     การใส่เส้นขอบของภาพ
ขั้นตอนการใส่ขอบภาพ
1. เตรียมภาพ และคลิกปุ่มขวาของเมาส์ (คลิกขวา)
2. เลื่อนเมาส์ลงมาที่ คำสั่ง จัดรูปแบบรูปภาพ
3. ให้คลิกที่แถบ สีและเส้น => เลือก สีเส้น และ สีเพิ่ม เพื่อเลือกสีต่างๆ ที่ต้องการ
4. เลือก ลักษณะ ถ้าต้องการลายเส้น
5. เลือก เส้นประ ถ้าต้องการเส้นประ
6. เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกปุ่ม ตกลง

 

       การใส่เงาให้ภาพ

ขั้นตอนการสร้างขอบเงา
1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์ (คลิกขวา)
2. คลิกไอคอน เลือกลักษณะเงาที่ต้องการย้อนกลับ


 
            รูปร่างอัตโนมัติ ประกอบด้วย

1. เส้น ประกอบด้วย 2. รูปร่างพื้นฐาน ประกอบด้วย

3. ลูกศรแบบบล็อก ประกอบด้วย

4. แผนผังลำดับงาน ประกอบด้วย

5. ดาวและป้ายประกาศ ประกอบด้วย

6. คำบรรยายภาพ ประกอบด้วย

 
 การใส่ AutoShape (รูปร่างอัตโนมัติ)

1. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม รูปวาด จะปรากฎของรูปทรงต่างๆ ให้เลือก
2. เลือกประเภทของรูปที่ต้องการ
3. คลิกเมาส์ เลือกรูปที่ต้องการ
4. เลื่อน เมาส์ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้น คลิกเมาส์ แล้วลากเพื่อกำหนดพื้นที่ แล้วตกแต่งให้สวยงาม
    - ถ้าให้เลือกพื้นที่ปุ่ม <Shift > ค้างเอาไว้คุณจะได้รูปทรงที่มีสัดส่วนคงที่ในขณะขยายขนาด
    - ถ้าให้เลือกพื้นที่ปุ่ม <Ctrl > ค้างเอาไว้ คุณจะได้รูปทรงที่มีจุดศูนย์กลางของภาพอยู่ในตำแหน่งเดิม
    - ในขณะกำหนดพื้นที่สามารถกดปุ่ม <Shift > และ <Ctrl > พร้อมกันได้
 

        การเคลื่อนย้ายรูปภาพ
การเคลื่อนย้ายรูปภาพสามารถทำได้โดย
1. คลิกเมาส์ที่รูปภาพ เพื่อเป็นการกำหนดว่าจะมีการทำงานในรูปภาพนี้ ภาพจะประกฎกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบ
2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปวางภายในรูปภาพ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรสี่ทิศทาง จากนั้นกดเมาส์ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่ง
ที่ต้องการย้ายรูปภาพนั้น


          การลบรูปออกจากเอกสาร
1. คลิกเมาส์ที่รูปภาพที่ต้องการจะลบ
2. คลิกปุ่ม แก้ไข => ตัด หรือคลิกเมาส์ที่ปุ่ม


ย้อนกลับ

    การประดิษฐ์ตัวอักษร
    เครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์ตัวอักษร คือ เครื่องมือรูปวาด

         1. คลิกเลือกปุ่ม จะปรากฎกรอบโต้ตอบ คลังข้อความศิลป์
         2. คลิกเลือกแบบข้อความศิลป์
         3. คลิกปุ่ม ตกลง
         4. จะปรากฎกรอบโต้ตอบ แก้ไขข้อความศิลป์ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่เราต้องการ
         5. คลิกปุ่ม ตกลง จะได้ข้อความศิลป์ ในเอกสาร 

             การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประดิษฐ์ตัวอักษร
           เมื่อทำการแทรกข้อความศิลป์ ให้กดเลือกขอความศิลป์ที่แทรกมานั้นให้มีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบ ( กำหนดพื้นที่ทำงาน )
จะปรากฎกรอบโต้ตอบข้อความศิลป์

      คลิกเลือก  และเลือกแบบที่ต้องการ

     การหมุน ปรับเปลี่ยนทิศทางข้อความศิลป์

   1. คลิกเมาส์ที่ข้อความศิลป์ แล้วคลิกปุ่ม จะสังเกตเห็นมีวงกลมสีเขียวล้อมรอบ
   2. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่วงกลมสีเขียวนั้นแล้วหมุนปรับเปลี่ยนตามต้องการ 

ย้อนกลับ