ตอนที่ 1
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ฮับ (Hub)

เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลาง ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เข้าด้วยกัน

 

 คอมพิวเตอร์  | เซอร์เวอร์  |  ฮับ  | บริดจ์เราท์เตอร์  |  เกตเวย์  |  โมเด็ม  |  เน็ตเวอร์คการ์ด  |