ตอนที่ 1
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

แน่นอนที่สุดครับ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุ่นเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน
คุณสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์หลากหลายรุ่น  หลากหลายประเภทมาเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องพีซี แมคอินทอช หรือยูนิกซ์เวิร์กสเตชัน โดยใช้คอนเน็กเตอร์ (Bridge) เป็นตัวเชื่อมระบบ
ที่ต่างกันให้เป็นระบบเดียวกันได้ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ
เช่น  เครื่องพิมพ์  แฟกซ์  เทปแบ๊กอัป หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ  และสามารถใช้งานอุปกรณ์
เหล่านี้ได้โดยเรียกผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง   เป็นการใช้ทรัพยากรในระบบเครือข่ายร่วมกัน

|  คอมพิวเตอร์  | เซอร์เวอร์  |  ฮับ  | บริดจ์เราท์เตอร์  |  เกตเวย์  |  โมเด็ม  |  เน็ตเวอร์คการ์ด  |